ORDINACIJE DRUŽINSKE MEDICINE

V ambulanti družinske medicine Zdravstvenega centra Lorena s koncesijo Mestne občine Ljubljana skrbita za opredeljene paciente zdravnica Andreja Švagelj, dr. med., specialistka družinske medicine, in medicinska sestra Renata Pečnik.

V prvem tednu decembra 2018 bo v Loreni pričela z delom in opredeljevanjem novih pacientov druga ambulanta družinske medicine, v kateri bosta delali zdravnica Maja Kolšek-Šušteršič, dr. med., specialistka družinske medicine, in medicinska sestra Monika Kozina.

Obvestila

Trenutno ni pomembnih obvestil.

Nova lokacija in parkiranje

Nova lokacija

Preselili smo se v nove prostore na Dunajski cesti 405, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Telefon

Telefonska številka ambulante družinske medicine 031 605 705 ostaja nespremenjena, stacionarna številka 01 561 6840 pa je s selitvijo ukinjena. Novi stacionarni številki obeh ordinacij bosta objavljeni v kratkem.

Parkiranje

Lorena ima veliko zasebno parkirišče, ki je namenjeno zgolj njenim uporabnikom. Pred uvozom na parkirišče pri zapornici vzemite parkirno kartico in jo vzemite s seboj v ambulanto. Po končani obravnavi prosite medicinsko sestro, da vam potrdi kartico. S potrjeno parkirno kartico nato brezplačno v 15 minutah zapustite parkirišče. Vsi drugi morajo za parkiranje plačati, pri čemer se zaračunava vsaka začeta ura parkiranja.

Parkirna mesta za invalide

Osebam z oviranostmi, ki obiščejo Loreno, sta na voljo dve označeni invalidski parkirni mesti neposredno poleg stranskega vhoda za ljudi z oviranostmi. Vozila, parkirana na teh mestih, morajo biti skladno s Pravilnikom o parkirni karti (Uradni list RS, št. 41/2006) ustrezno označena s parkirno karto invalida. Za dostop do invalidskih parkirnih mest ni potrebno zapeljati skozi parkiriščne zapornice. Ob prihodu pokličite tel. številko ambulante (označeno na vratih), da vam odpremo vrata in po potrebi pomagamo pri uporabi dvigala.

Neupravičeno parkiranje na invalidskih mestih je zavrženo dejanje in znak primitivizma, zato bomo o napačno parkiranih vozilih obvestili Mestno redarstvo ali Policijo in jih odstranili na stroške lastnika.

Koncesijska dejavnost

Zdravstveni center Lorena opravlja koncesijsko dejavnost 1 programa splošne medicine na osnovi koncesije Mestne občine Ljubljana (MOL), od 3. decembra 2018 pa bomo izvajali še dodatnega 0.5 programa.

Ekipe

Ordinacija družinske medicine 1

V ordinaciji delata zdravnica Andreja Švagelj, dr.med., specialistka družinske medicine in akupunkturologinja, ter medicinska sestra Renata Pečnik.

Število evidentiranih zavarovanih oseb: 1.852 oziroma 113 % (podatek ZZZS od 1. 9. 2018).


Ordinacija družinske medicine 2

Ordinacija zdravnice Maje Kolšek-Šušteršič, dr.med., specialistke družinske medicine, in medicinske sestre Monike Kozina bo pričela z opredeljevanjem novih pacientov in z delom predvidoma 3. decembra 2018.

Število evidentiranih zavarovanih oseb: 0 (podatek ZZZS od 1. 9. 2018).

Ordinacijski časi

Ordinacija družinske medicine 1

Zdravnica: Andreja Švagelj, dr. med., spec.

Medicinska sestra: Renata Pečnik, SMS

PONEDELJEK 07.30 – 14.15
TOREK 07.30 – 14.30
SREDA 14.00 – 20.00
ČETRTEK 12.00 – 19.00
PETEK 07.30 – 13.15

Urejanje administrativnih zadev (izdaja potrdil, napotnic, receptov, bolniških listov): zadnja ura ordinacijskega časa. Tudi za to se je potrebno predhodno naročiti.


Ordinacija družinske medicine 2

Zdravnica: Maja Kolšek-Šušteršič, dr. med., spec.

Medicinska sestra: Monika Kozina, SMS

Zdravnica bo pričela z opredeljevanjem pacientov in z delom predvidoma 3. decembra 2018 v ordinacijskem času. Navodila za izbiro osebnega zdravnika najdete v nadaljevanju.

PONEDELJEK 14.45 – 20.00
TOREK             /
SREDA 07.00 – 13.30
ČETRTEK 07.00 – 11.30
PETEK             /

Urejanje administrativnih zadev (izdaja potrdil, napotnic, receptov, bolniških listov): zadnjih 30 minut ordinacijskega časa. Tudi za to se je potrebno predhodno naročiti.

Izbira osebnega zdravnika

Izbira osebnega zdravnika

Pravico izbrati si osebnega zdravnika imajo vse zavarovane osebe. Pri tem si zavarovane osebe lahko izberejo osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa.

Osebnega zdravnika si zavarovana oseba izbere po svoji lastni presoji med zdravniki v zdravstvenem domu ali med zasebnimi zdravniki, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi pogodbe z ZZZS. Izbiro opravi tako, da pri zdravniku izpolni ustrezno listino.

Osebnega zdravnika si lahko zavarovana oseba praviloma izbere v kraju njenega stalnega ali začasnega prebivališča. V primeru, če si zavarovana oseba izbere osebnega zdravnika v kraju izven stalnega ali začasnega prebivališča, nima pravice do povračila potnih stroškov za potovanje do osebnega zdravnika.

Natančna navodila najdete na spletni strani ZZZS:  https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/

Zamenjava osebnega zdravnika

Zavarovana oseba lahko opravi zamenjavo osebnega zdravnika po poteku enega leta od prejšnje izbire tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri, pri čemer ni dolžna navesti razlogov za zamenjavo.

Prekinitev izbire osebnega zdravnika se lahko opravi bodisi tako, da zavarovana oseba pri novem osebnem zdravniku podpiše listino o novi izbiri (s tem se avtomatično izvede prekinitev pri prejšnjem osebnem zdravniku), ali tako, da se prekinitev izbire izvede na zahtevo zavarovane osebe na območni enoti Zavoda.

Natančna navodila (vključno s pogoji za zamenjavo pred iztekom enega leta) najdete na spletni strani ZZZS:  https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/

Ambulantni bonton

Za pregled se morate predhodno naročiti

Za pregled ali posvet pri zdravniku se morate predhodno naročiti po telefonu. Nenapovedani prihodi in poskusi vrivanja po načelu “samo nekaj bi vprašal” motijo delo ambulante in povzročajo napetosti v čakalnici, predvsem pa vodijo v zamude in nezadovoljstvo pacientov, ki upoštevajo pravila in so se predhodno naročili.

Čas pregleda je omejen

Čas pregleda je s strani ZZZS omejen, zato se ob pregledu omejite na eno aktualno zdravstveno težavo. Prosimo, da spoštujete pravice in čas ostalih pacientov.

Urejanje administrativnih zadev

Zadnja ura ordinacijskega časa je namenjena administrativnem delu po predhodnem dogovoru (predpis kronične terapije – recepti, napotnice za kontrolne preglede, potrdila, bolniški listi, posvet po telefonu…). Tudi za to se je potrebno naročiti po telefonu.

Ne zamujajte

Na pregled pridite pravočasno. Če zamudite na pregled, vas bomo prenaročili na drug termin.

Oblike naročanja

1.) NAROČANJE PO TELEFONU:

Za pregled, posvet ali urejanje administrativnih zadev pri zdravniku se naročite na številko  031 605 705 v ordinacijskem času ambulante. Če se zaradi dela s pacienti ne moremo javiti, vas bomo poklicali nazaj.

2.) OSEBNO NAROČANJE:

V ordinacijskem času se lahko osebno naročite za pregled, posvet ali urejanje administrativnih zadev pri zdravnici, vendar priporočamo telefonsko naročanje.

3.) KOMUNIKACIJA PO E-POŠTI:

Lahko nam pišete na e-naslov ordinacija@lorena.si in poleg želje oziroma vprašanja ne pozabite navesti telefonske številke, na kateri ste dosegljivi. Opozarjamo vas, da ob rednem delu ne moremo e-pošte ažurno spremljati in nanjo odgovarjati sproti, zato lahko pride do neželenih zamud, za katere ne moremo prevzeti odgovornosti (e-pošta bo morda prebrana šele v zadnji uri ordinacijskega časa). Vsekakor pripročamo naročanje po telefonu.

4.) ELEKTRONSKO NAROČANJE:

Elektronsko naročanje je v pripravi.

5.) NAROČANJE PO POŠTI:

Pišite nam na naslov:

LORENA – Družinska medicina

Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana

V pismu poleg želje oziroma vprašanja ne pozabite navesti telefonske številke, na kateri ste dosegljivi.

Odgovorne in pooblaščene osebe za čakalne sezname

 

 

Dejavnost: Družinska medicina

Odgovorna oseba za dejavnost:                   Andreja Švagelj, dr. med., spec. druž. med.

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:       Renata Pečnik, SMS

 

Varstvo pacientovih pravic

Odgovorna oseba  za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic

 

Marko Gričar, direktor

Dunajska cesta 405, 1231 Ljubljana-Črnuče

E: marko.gricar@lorena.si

 

 

Varuhinji pacientovih pravic

 

Duša Hlade Zore, dr. med.

Imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2014/12 z 17. 12. 2014, za obdobje 17. 12. 2014 – 16. 12. 2019.

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

T: (01) 542 32 85

E: dusa.hlade-zore@nijz.si

 

Mojca Mahkota

Ponovno imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2018/3 z 14. 3. 2018, za obdobje do 25. 4. 2023

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana

T: (01) 542 32 85

E: mojca.mahkota@nijz.si

Čas je zlato

Vaš izbrani zdravnik ima glede na pravila ZZZS omejen čas za obravnavo vsakega pacienta.

Prosimo, da se za pregled naročite po telefonu, da ne prihajate nenapovedano, da pridete točno, da s trkanjem ne motite dela in da se pri zdravniku osredotočite na aktualen problem. V nasprotnem primeru nastajajo neljube zamude, ki vam in drugim pacientom povzročajo slabo voljo. Svoboda posameznika je omejena s svobodo drugih.

V kratkem vam bomo ponudili možnost samoplačniških pregledov in posvetov pri dr. Andreji Švagelj izven ordinacijskega časa – tam bo dovolj časa za pogovor, pregled izvidov, drugo mnenje… Naročite se lahko na 031/ 605-705.

Nujni primeri

V ordinacijskem času imajo nujni primeri prednost.

V nujnih primerih in izven ordinacijskega časa se obrnite na urgentno službo Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) v urgentnem bloku UKC Ljubljana.

V primeru življenjske ogroženosti brez odlašanja pokličite na tel. 112.